Захиргааны ерөнхий хууль: Үзэл баримтлал, хэрэглээ


Номын нэр: Захиргааны ерөнхий хууль: Үзэл баримтлал, хэрэглээ

Зохиогч: Д.Сүнжид

Товч:  Захиргааны ерөнхий хуулиар заасан сонсох ажиллагаа, сонгох боломж, төлөвлөлт, захиргааны шийдвэр гүйцэтгэл зэрэг шинэ нэр томьёоны агуулга, хэрэглээний талаар уг номонд тайлбарласан.

Үнэ: 12,000 төгрөг